Usługi

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestrów VAT dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • pełna obsługa płacowo-kadrowa (sporządzanie list płac, dokumentacji pracowniczej, rozliczenia z ZUS, rozliczenia podatku dochodowego od wynagrodzeń)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek z PFRON
 • rozliczanie PIT-ów rocznych
 • załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i w ZUS-e
 • przygotowywanie przelewów dla klientów
 • przygotowywanie różnego rodzaju zestawień księgowych
 • na życzenie klienta zapewniamy odbiór dokumentów